Steinkjer Rideklubb

Steinkjer Rideklubb

Steinkjer Rideklubb har fått ny e-post adresse:

 

post@steinkjer-rideklubb.no

 

ÅRSMØTE 2014

 

Innkalling til årsmøte i Steinkjer rideklubb

 

1. mars 2015 kl 17:00

 

Saksliste

 

Årsmøtet avholdes på Solheim rideleir.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15. februar 2015.

Sakene kan sendes steinkjer-rk@ntebb.no

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=62793

Og på facebooksiden til Steinkjer rideklubb

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

Kalender

 

01.05.2015 - Stevne Dressur - Solheim

01.05.2015 - Stevne Sprang - Solheim

01.03.2015 - Årsmøte

04.01.2015 - Varetelling Spar Dampsaga

 

Arrangement

 

Se terminliste