Bli medlem

Steinkjer Rideklubb

Ønsker du å bli medlem i Steinkjer Rideklubb.

 

Betal inn medlemsavgiften som passer for deg eller din familie, merk innbetalingen med navn, fødselsdato og kontaktinformasjon.

 

Steinkjer Rideklubb

Postboks 332

7704 STEINKJER

Konto: 4410.34.21141

 

Medlemsavgift

 

Enkeltmedlemmer: kr 400,00

Familiemedlem (inkl. 2 voksne og 2 barn): kr 500,00

 

Som medlem av en rideklubb tilsluttet Norges Rytterforbund vil du motta medlemsbladet Hestesport 8 ganger i året.

 

Lisens

 

Dersom du er medlem i steinkjer og trenger rytterlisens tar du kontakt med Marion på tlf. 45183366 evt sender en mail: post@steinkjer-rideklubb.no